Dyrekcja

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu złotowskiego oraz okolicznych gmin. Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia udzielane są pacjentom bezpłatnie w ramach posiadanej umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych oraz w Pracowniach Diagnostycznych. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego dysponując 1 zespołem specjalistycznym i 2 zespołami podstawowymi oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie Szpitala funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum Domowe oraz Rehabilitacja ambulatoryjna.

Dyrekcja Szpitala:

Dyrektor 

  • mgr Sławomir Janas

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

  • mgr Sabina Chwarścianek               

Pielęgniarka Naczelna: dr n. biol. Jolanta Konieczna

  • specjalistka w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym,
  • specjalistka medycyny społecznej
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Artykuł został stworzony przez:

Roman Prusakiewicz
Artykuł został zmieniony.
2021-08-05 15:54:01
Andrzej Grzesik
Artykuł został zmieniony.
2021-10-06 00:00:00
Skip to content