Postępowania o zamówienia publiczne

Nr 40ZP/2020 – Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1

Artykuł został stworzony przez:

Skip to content