Raporty

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej (art. 53a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) z dnia 31 maja 2020 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Artykuł został stworzony przez:

Skip to content