Zamówienia publiczne archiwalne

Zamówienia 2020

Nr 40ZP/2020 – Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1
Nr 39ZP/2020 – Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 8

        – siwz modyfikacja
Nr 38ZP/2020 – Zakup sterylizatorów i wyposażenie centralnej sterylizacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
Nr 37ZP/2020 – Dostawa pasków immunoenzymatycznych typu blot do wykonywania badań profili alergicznych wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora do wykonywania w/w badań
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.12.2020r
        – siwz PDF
        – załączniki
        – modyfikacja siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 36ZP/2020 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.12.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4
        – odpowiedzi 5
        – odpowiedzi 6
        – wyniki
Nr 35ZP/2020 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB w probówkach z w/w systemu
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.12.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – informacja o zmianie terminu
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – informacja z otwarcia ofert
        – wyniki
Nr 34ZP/2020 – Dostawa lamp operacyjnych dwukopułowych w technologii LED
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.12.2020r
        – siwz
        – załączniki
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 32ZP/2020 – Dostawa Leków

         – link do postępowania

Nr 30ZP/2020 – Wyposażenie bloku operacyjnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.11.2020r
        – siwz
        – załącznik 1, 2, 3, 5
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – wyniki część 1
Nr 33ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.11.2020r
        – siwz
       – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 31ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.11.2020r
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – wyniki
Nr 27ZP/2020 – Dostawa warzyw, owoców i jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.10.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 29ZP/2020 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.10.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 28ZP/2020 – Dostawa płynów do wlewów i irygacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 09.10.2020r
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 1,3,5
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 26ZP/2020 – Dostawa implantów kostnych do zabiegów urazowych i ortopedycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.09.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 25ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.09.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki cześć 2
        – wyniki cześć 1
Nr 24ZP/2020 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i pieluszek dla niemowląt
        – ogłoszenie Zamieszczono: 03.09.2020r.
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – siwz
        – załącznik nr 4
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4
        – wyniki
Nr 23ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
Nr 22ZP/2020 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 21ZP/2020 – Dostawa leków i antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 9.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – wyniki
Nr 20ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 8.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
Nr 19ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych i innych komórek Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 1
        – załącznik 4a 4e 4f pdf
        – załącznik 4b 4c 4d pdf
        – siwz doc
        – odpowiedzi
        – wyniki
        – odwołanie
Nr 18ZP/2020 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 5
        – wyniki
Nr 17ZP/2020 – Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 01.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 2
        – załącznik 1_3_5
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 16ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – wyniki
Nr 15ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi2
        – odpowiedzi3
        – wyniki część 2
Nr 14ZP/2020 – Dostawa antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 13ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 11ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f
        – załącznik 4f pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4

Nr 12ZP/2020 – Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt

        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.04.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 10ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.03.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
Nr 9ZP/2020 – Dostawa materiałów szewnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.03.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 8ZP/2020 – Zakup do pracowni mikrobiologicznej szybkich, kasetowych testów diagnostycznych oraz podłoży i odczynników mikrobiologicznych do identyfikacji drobnoustrojów i badania lekowrażliwości wraz z aparatem
Nr 7ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 6ZP/2020 – Dostawa leków stosowanych w schizofrenii
        – ogłoszenie Zamieszczono: 13.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 4ZP/2020 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.02.2020r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 5ZP/2020 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.02.2020r.
        – siwz
Nr 3ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 2ZP/2020 – Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.01.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 1ZP/2020 – Dostawa środków dezynfekcyjnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.01.2020r.
        – siwz
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 1,3,4,5,6
        – odpowiedzi
       – odpowiedzi2
       – Oświadczenie – wzór
       – wyniki
       – Sprostowanie – wyniki

Plan Zamówień 2019

Nr 27ZP/2019 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.12.2019r.
        – siwz
        – zmian siwz
        – odpowiedzi
      – odpowiedzi2
      – odpowiedzi3
      – wyniki
Nr 26ZP/2019 – Bezgotówkowy zakup paliw przy pomocy kart paliwowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.11.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – załącznik 5
        – odpowiedzi
       – wyniki
Nr 25ZP/2019 – Dostawa insulin
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.10.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
       – wyniki
Nr 24ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.10.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
        – wynik
Nr 23ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
Nr 22ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 27.09.2019 GODZ. 10:00
        – odpowiedzi
Nr 21ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.09.2019 GODZ. 10:00
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.09.2019 GODZ. 10:00
        – odpowiedzi
Nr 20ZP/2019 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.08.2019r.
        – siwz
        – wyniki jajka
        – wyniki 2
Nr 19ZP/2019 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.07.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 1a
        – załącznik 2a
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – zestawienie ofert 1-7
        – zestawienie ofert 8-14
        – zestawienie ofert 15-21
        – zestawienie ofert 22-28
        – zestawienie ofert 29-35
        – wyniki
        – wyniki załącznik nr 1
Nr 18ZP/2019 – Dostawa artykułów spożywczych 
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.07.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 17ZP/2019 – Dostawa implantów kostnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.07.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 16ZP/2019 – Usługa prania bielizny szpitalnej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.07.2019r.
        – siwz
        – siwz zmiana
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 15ZP/2019 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.06.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 14ZP/2019 – Dostawa środków kontrastowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 27.05.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 13ZP/2019 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 27.05.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 12ZP/2019 – Dostawa warzyw, jabłek i jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 25.04.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 11ZP/2019 – Usługa utrzymywania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.04.2019r.
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4b
        – załącznik 4c
        – załącznik 4d
        – załącznik 4e
        – załącznik 4f
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 10ZP/2019 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego 
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.03.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
        – wyniki 2 
        – wyniki 3 
        – wyniki 4 
Nr 9ZP/2019 – Dostawa aparatu RTG
        – ogłoszenie Zamieszczono: 20.03.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 8ZP/2019 – Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, obuwia, odzieży operacyjnej, koców i poduszek
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.03.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 7ZP/2019 – Usługa prania bielizny szpitalnej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.03.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 6ZP/2019 – Dostawa aparatu RTG
        – ogłoszenie Zamieszczono: 20.02.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi 
Nr 5ZP/2019 – Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz automatycznego analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.02.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – załącznik 3a
        – załącznik 3b
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 4ZP/2019 – ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.02.2019r.
        – siwz
        – wyniki

Nr 3ZP/2019 – Dostawa bielizny szpitalnej i odzieży

Nr 2ZP/2019 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
        – ogłoszenie Zamieszczono: 16.01.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
Nr 1ZP/2019 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych: równowagi kwasowo – zasadowej, elektrolitów i CO-oksymetrii wraz z  dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 08.01.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – odpowiedzi
        – wyniki 

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017


Zapytanie ofertowe – promocja projektu unijnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.05.2018r.
        – wyniki
Zapytanie ofertowe – promocja projektu unijnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.05.2018r.
        – unieważnienie
Zapytanie ofertowe – druki szpitane
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.05.2018r.
        – wyniki
Zapytanie ofertowe – promocja projektu unijnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 15.05.2018r.
        – unieważnienie
Nr 30ZP/2018 – Dostawa  jednorazowego sprzętu laboratoryjnego- zamknięty system podciśnieniowego pobierania krwi
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.11.2018r.
        – siwz
        – załącznik
        – załącznik nr2 zmiana
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 29ZP/2018 – Materiały biurowe
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.10.2018r.
        – siwz
        – załącznik
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 28ZP/2018 – Dostawa płynów do wlewów i irygacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.10.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 27ZP/2018 – Dostawa ambulansu sanitarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 13.08.2018r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 26ZP/2018 – Dostawa jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.08.2018r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 25ZP/2018 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.07.2018r.
        – siwz
        – załącznik 1a
        – załącznik 1b
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 24ZP/2018 – Dostawa materiałów opatrunkowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.07.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedź na pytanie 39
        – wyniki
        – wyniki 2
        – zestawienie 2
Nr 23ZP/2018 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.07.2018r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 22ZP/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.07.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 21ZP/2018 – Dostawa artykułów spożywczych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.07.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
Nr 20ZP/2018 – Dostawa antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 27.06.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
Nr 19ZP/2018 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.06.2018r.
        – siwz
        – załącznik 1a
        – załącznik 1b
        – aktualny rzut 1
        – aktualny rzut 2
        – unieważnienie przetargu
Nr 18ZP/2018 – Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 13.06.2018r.
        – siwz
        – unieważnienie
Nr 17ZP/2018 – Dostawa antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 13.05.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki 1
        – wyniki 2
Nr 16ZP/2018 – Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 12.05.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 15ZP/2018 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie Zamieszczono: 12.05.2018r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 14ZP/2018 – Dostawa implantów kostnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.04.2018r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 12ZP/2018 – Dostawa sprzętu medycznego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.04.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4
        – wyniki
Nr 13ZP/2018 – Utrzymywanie czystości i transport wewnątrzszpitalny
        – ogłoszenie Zamieszczono: 9.04.2018r.
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4b
        – załącznik 4c
        – załącznik 4d
        – załącznik 4e
        – załącznik 4f
        – odpowiedzi
        – zmiana załącznika 4b
        – zestawienie ofert
        – wyniki
Nr 11ZP/2018 – Ochrona mienia i monitoring
        – ogłoszenie Zamieszczono: 03.04.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 10ZP/2018 – Dostawa materiałów szewnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 20.03.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – załącznik 2 zmiana
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 9ZP/2018 – Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.03.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 8ZP/2018 – Dostawa lampy identyfikacyjnej lądowiskowej 
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.03.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 7ZP/2018 – Dostawa zestawu szkoleniowego manekin, głowa do intubacji wraz z zestawem do wkłuć doszpikowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.03.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 6ZP/2018 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 16.03.2018r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki1wyniki2
Nr 5ZP/2018 – Dostawa Leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.01.2018r.
        – siwz
        – unieważnienie przetargu
Nr 4ZP/2018 – Dostawa licencji bazy danych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.01.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 3ZP/2018 – Odbiór ,transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.01.2018r.
        – siwz
        – zmiana treści siwz 
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 1ZP/2018 – Dostawa sprzętu medycznego
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 25.01.2018r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki I
        – wyniki II
Nr 2ZP/2018 – Dostawa Nabiału i wyrobów mleczarskich
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 17.01.2018r.
        – siwz 
        – załacznik
        – wyniki
Nr 30ZP/2017 –  Dostawa leków
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 15.12.2017r.
        – siwz 
       – odpowiedzi
       – unieważnienie
Nr 29ZP/2017 –  środki dezynfekcyjne
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 27.11.2017r.
        – siwz
        – odpowiedzi

–  Uwaga – zmiana terminu składania  ofert na dzień 13.12.2017 r

       – wyniki
       – wyniki
       – wyniki 2
 
Nr 26ZP/2017 – Dostawa leków
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 26.10.2017r.
        – siwz
        – załącznik 1
Nr 24ZP/2017 – Dostawa serwera wraz z dostawą licencji bazy danych
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 25.10.2017r.
– siwz
       – odpowiedzi
       – odpowiedzi2
 
Nr 25ZP/2017 – Dostawa insulin
– ogłoszenie          Zamieszczono: 18.10.2017r.
– siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki 
 
Nr 23ZP/2017 – Dostawa podtlenku azotu
– ogłoszenie          Zamieszczono: 17.10.2017r.
– siwz
       – wyniki
        – wyniki
        – wyniki 2
Nr 19ZP/2017 – Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników
– ogłoszenie          Zamieszczono: 04.10.2017r.
– siwz
– załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
       – wyniki  
Nr 20ZP/2017 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego pobierania krwi
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 7.09.2017r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
         – unieważnienie postępowania

Nr 18ZP/2017 – dostawa materiałów biurowych
        – ogłoszenie          Zamieszczono: 14.08.2017r.
        – siwz
        – pakiet I
– pakiet II
        – pakiet IIINr 17ZP/2017 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj– ogłoszenie          Zamieszczono: 19.07.2017r.
        – siwz      
        – protokół z otwarcia ofert 27.07.2017
        – wynikiNr 16ZP/2017 – remont dachu budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im.A.Sokołowskiego w Złotowie
– ogłoszenie          Zamieszczono: 12.06.2017r.
        – siwz
        – unieważnienie przetarguNr 15ZP/2017 – Dostawa artykułów spożywczych– ogłoszenie          Zamieszczono: 07.06.2017r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – protokół z otwarcia ofert 23.06.2017
        – wyniki
Nr 14ZP/2017 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku
– ogłoszenie          Zamieszczono: 26.05.2017r.
        – siwz  
        – załącznik 1
– odpowiedzi na zapytania
– odpowiedzi na zapytania 2
– Uwaga: zmiana treści SIWZ
– odpowiedzi na zapytania 3
– odpowiedzi na zapytania 4
– protokół z otwarcia ofert 11.07.2017
– zestawienie ofert część pierwsza
        – wyniki cześć pierwsza
– zestawienie ofert część druga
        – wyniki cześć druga
– wynikiNr 13ZP/2017 – Remont dachu budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im.A.Sokołowskiego
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 29.05.2017r.
– siwz
– ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
– zmiana terminu składania ofert
– unieważnienie przetarguNr 12ZP/2017 – Dostawa środków kontrastowych
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 02.05.2017r.
– siwz
– protokół z otwarcia ofert 15.05.2017
– wynikiNr 11/ZP/2017 – Dostawa pieczywa
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 25.04.2017r.
– siwz  
       – zmiana terminu składania ofert na 10.05.2017
       – protokół z otwarcia ofert 10.05.2017
       – wyniki

Nr 10/ZP/2017 –  Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego pobierania krwi 
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 4.04.2017r.
– siwz
– załącznik 1
– odpowiedzi
– zmiana terminu składania ofert na 14.04.2017
– protokół z otwarcia ofert 19.04.2017
– wyniki
– unieważnienie przetarguNr 9/ZP/2017 – Dostaw paliw
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 06.04.2017r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– odpowiedzi2
– zmiana terminu składania ofert na 20.04.2017
– protokół z otwarcia ofert 20.04.2017
– wyniki
Nr 8/ZP/2017 – Usługa ochrony mienia i monitoringu Szpitala Powiatowego im.A.Sokołowskiego w Złotowie

       – ogłoszenie          Zamieszczono: 22.03.2017r.
– siwz z załącznikami
       – dotyczy omyłka pisarska w siwz
– odpowiedzi
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 7/ZP/2017 – Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 15.03.2017r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– załącznik 5
       – siwz zmiana treści  dla przetargu 7/ZP/2017
– protokół z otwarcia ofert 6.04.2017
– wyniki

Nr 6/ZP/2017 – 
Usługa utrzymywania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 15.03.2017r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– załącznik 5
– załącznik 6
 odpowiedzi
 odpowiedzi na pytanie nr.10
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

 

Nr 5/ZP/2017 – Dostawia mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 06.03.2017r.
– siwz

       – załącznik 2
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki
– Informacja dot. zawarcia umowy

Nr 4/ZP/2017 – Dostawa implantów kostnych do zabiegów urazowych i ortopedycznych
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 03.03.2017r.
– siwz  

Nr 3/ZP/2017 – Usługa ochrony mienia i monitoringu Szpitala Powiatowego im.A.Sokołowskiego w Złotowie

      – ogłoszenie          Zamieszczono: 03.03.2017r.
– siwz
– odpowiedzi
– zmiana terminu składania ofert 14.03.2017 godz.12:00
– protokół z otwarcia ofert 1
– protokół z otwarcia ofert 2
– unieważnienie postępowania

Nr 2/ZP/2017 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
      – ogłoszenie          Zamieszczono: 24.01.2017r.
– siwz
– odpowiedzi
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 1/ZP/2017 – 
Dostawa nabiału i wyrobów mlecznych
      – ogłoszenie          Zamieszczono: 17.01.2017r.
– siwz
– siwz   modyfikacja
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– załącznik 5
– załącznik 6

– protokół z otwarcia ofert
– wynikiNr 31/ZP/2016 – Zakup podłoży mikrobiologicznych i testów diagnostycznych do pracowni mikrobiologicznej 

       – ogłoszenie          Zamieszczono: 03.11.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– Uwaga zmiana terminu składania ofert 
– Odpowiedzi na zapytania 
       – Uwaga zmiana załącznika nr 1A 
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki1
– wyniki2

Nr 30/ZP/2016 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz kontrolnych do analizatorów Rapidlab 248 i Rapidpoint 405 oraz dzierżawa analizatora  pomiarów równowagi kwasowo – zasadowej i elektrolitów wraz z zakupem  odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 18.10.2016r.
– siwz
– załącznik 1a
       – załącznik 1b
       – załącznik 1c
       – załącznik 2c
       – odpowiedzi
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 29/ZP/2016 – Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 17.10.2016r.
– siwz
– załącznik 1
       – załącznik 2
       – załącznik 3
       – załącznik 4
       – załącznik 5
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 28/ZP/2016 – Dostawa tomografu komputerowego
       – ogłoszenie          Zamieszczono: 07.09.2016r.
– siwz
– załącznik 1
       – odpowiedzi
– projekt osłon
– zmiana terminu składania ofert
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 27/ZP/2016 – Dostawa płynów do wlewów i irygacji
– ogłoszenie          Zamieszczono: 02.09.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– zmiana treści ogłoszenia
– modyfikacja treści siwz
       – odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 26/ZP/2016 – Dostawa materiałów opatrunkowych 
– ogłoszenie          Zamieszczono: 01.09.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– odpowiedzi
– protokół z otwarcia ofert
– wyniki

Nr 25/ZP/2016 – Dostawa warzyw
       – ogłoszenie               Zamieszczono: 09.08.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
       – wyniki
– protokół z otwarcia ofert

Nr 24/ZP/2016 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj
       – ogłoszenie               Zamieszczono: 19.07.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– wyniki

Nr 23/ZP/2016 – Dostawa materiałów opatrunkowych
       – ogłoszenie               Zamieszczono: 6.07.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– Uwaga – zmiana terminu składania ofert na 19.07.2016 r. 
– odpowiedzi
– modyfikacja odpowiedzi: dot. pyt nr 47 
– wyniki1
– wyniki2
– zestawienie ofert

Nr 22/ZP/2016 – Dostawa materiałów biurowych
       – ogłoszenie               Zamieszczono: 6.07.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– załącznik 5
– załącznik 6
       – wyniki

Nr 21/ZP/2016 – Dostawa artykułów spożywczych

       – ogłoszenie               Zamieszczono: 7.06.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– wyniki

Nr 20/ZP/2016 – Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i obuwia
– ogłoszenie               Zamieszczono: 7.06.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi 1
– odpowiedzi 2
– wyniki

Nr 19/ZP/2016 – Dostawa antybiotyków
– ogłoszenie               Zamieszczono: 6.06.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– wyniki

Nr 18/ZP/2016 – Dostawa antybiotyków
– ogłoszenie               Zamieszczono: 4.05.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– wyniki scan1
– wyniki scan2
– wyniki scan3


Nr 17/ZP/2016 – Dostawa pieczywa

– ogłoszenie               Zamieszczono: 15.04.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– wyniki


Nr 16/ZP/2016 – Dostawa heparyn
       – ogłoszenie               Zamieszczono: 14.04.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
 załącznik 4
– odpowiedzi
– Uwaga – zmiana treści załącznika 1
 wyniki

Nr 15/ZP/2016 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pobierania krwi do badań w zamkniętym systemie podciśnieniowym
– ogłoszenie               Zamieszczono: 21.03.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– odpowiedzi 3
– modyfikacja odpowiedzi dot. pyt nr 6 z dn. 25.03.2016 
– Uwaga – zmiana terminu składania ofert na 31.03.2016 
– wyniki

Nr 14/ZP/2016 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego
– ogłoszenie               Zamieszczono: 22.03.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– załącznik 5
– załącznik 6
– Uwaga – zmiana terminu składa ofert na 1.04.2016 
– odpowiedzi
– wyniki


Nr 13/ZP/2016 – Usługa prania, dezynfekcji i transportu bielizny szpitalnej

– ogłoszenie               Zamieszczono: 8.03.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– wyniki


Nr 12/ZP/2016 – Dostawa materiałów szewnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 2.03.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– wyniki

Nr 11/ZP/2016 – Preparaty i sprzęt do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
– ogłoszenie               Zamieszczono: 2.03.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– Uwaga: zmiana treści ogłoszenia 
– odpowiedzi
– Uwaga – zmiana zał. nr 1 – formularza asortymentowo – cenowego
– wyniki

Nr 10/ZP/2016 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pobierania krwi do badań w zamkniętym systemie podciśnieniowym
– ogłoszenie               Zamieszczono: 26.02.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– UWAGA – zmiana treści załącznika nr 1
– odpowiedzi
– Uwaga – uszczegółowienie odpowiedzi na pyt. nr 5.
– unieważnienie przetargu

Nr 9/ZP/2016 – Usługa prania, dezynfekcji i transportu bielizny szpitalnej
– ogłoszenie               Zamieszczono: 23.02.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– unieważnienie przetargu

Nr 8/ZP/2016 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego     
– ogłoszenie               Zamieszczono: 16.02.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– uwaga – zmiana terminu składania ofert na 1.03.2016
– wyniki 1
– wyniki 2

Nr 7/ZP/2016 – Ochrona mienia i monitoring
– ogłoszenie               Zamieszczono: 16.02.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– wyniki

Nr 6/ZP/2016 – Dostawa implantów kostnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 10.02.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– odpowiedzi
– wyniki

Nr 5/ZP/2016 – Dostawa paliw płynnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 28.01.2016r.
– siwz
– załącznik 1_1
– załącznik 1_2
– załącznik 2
– załącznik 3
– wyniki

Nr 4/ZP/2016 – Ochrona mienia i monitoring
– ogłoszenie               Zamieszczono: 27.01.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– załącznik 4
– odpowiedzi
– wyniki

Nr 3/ZP/2016 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
– ogłoszenie               Zamieszczono: 15.01.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3
– wyniki

Nr 2/ZP/2016 – Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz
dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego wraz z
dostawą odczynników

– ogłoszenie               Zamieszczono: 15.01.2016r.
– siwz
– załącznik 1
– załącznik 1a
– załącznik 1b
– załącznik 2
– załącznik 3a
– załącznik 3b
– załącznik 4
– załącznik 5
– załącznik 5 – zmiana treści wzoru umowy
– Uwaga, zmiana terminu składania oferty
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– odpowiedzi 3
– wyniki

Nr 1/ZP/2016 – Przetarg na odbiór i utylizację odpadów medycznych 
– ogłoszenie               Zamieszczono: 14.01.2016r.
– siwz
– przesunięcie terminu
– zmiana terminu składania ofert
– odpowiedzi
– wyniki


Nr 30/ZP/2015 – Dostawa środków dezynfekcyjnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 23.12.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– wyniki
– wyniki załącznik

Nr 29/ZP/2015 – Dostawa leków
– ogłoszenie              Zamieszono: 7.12.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2 
– załącznik nr 3
– omyłka pisarska siwz
– odpowiedzi 1
– odpowiedzi 2
– odpowiedzi 3
– odpowiedzi 4
– odpowiedzi 5
– wyniki

Nr 28/ZP/2015 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
– ogłoszenie              Zamieszono: 1.12.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– odpowiedzi 3
– wyniki

Nr 27/ZP/2015 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
– ogłoszenie               Zamieszczono: 12.11.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2-0
– załącznik nr 2-1
– załącznik nr 2-2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– odpowiedzi
– unieważnienie

Nr 26/ZP/2015 – Dostawa paliw płynnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 10.11.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1-1
– załącznik nr 1-2
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– odpowiedzi 
– unieważnienie przetargu

Nr 25/ZP/2015 – Dostawa preparatów żywienia pozajelitowego
– ogłoszenie               Zamieszczono: 10.11.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi
– odpowiedzi 2
– omyłka pisarska siwz
– wyniki
– zestawienie

Nr 24/ZP/2015 – Dostawa środków dezynfekcyjnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 6.11.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– omyłka pisarska siwz
– odpowiedzi
– wyniki
       – wyniki zestawienie
– czynności nowe – powtórzone


Nr 23/ZP/2015 – Dostawa bielizny szpitalnej,  obuwia
– ogłoszenie               Zamieszczono: 4.11.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi
– wyniki

Nr 22/ZP/2015 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
– ogłoszenie               Zamieszczono: 23.10.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2-0
– załącznik nr 2-1
– załącznik nr 2-2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– odpowiedzi
– unieważnienie przetargu

Nr 21/ZP/2015 – Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i obuwia
– ogłoszenie               Zamieszczono: 28.09.2015r.
– siwz
– zmiany siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– wyniki


Nr 20/ZP/2015 – Dostawa insulin
– ogłoszenie               Zamieszczono: 25.09.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi
– Uwaga! zmiana ogłoszenia o zamówieniu
– wyniki


Nr 19/ZP/2015 – Dostawa gazu medycznego – podtlenek azotu

– ogłoszenie               Zamieszczono: 23.09.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi
– wyniki


Nr 18/ZP/2015 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj 

– ogłoszenie               Zamieszczono: 8.07.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– wyniki 1
– wyniki 2

Nr 17/ZP/2015 – Dostawa materiałów biurowych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 30.06.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– wyniki

Nr 16/ZP/2015 – Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych
– ogłoszenie               Zamieszczono: 16.06.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– załącznik nr 7
– załącznik nr 8
– załącznik nr 9
– załacznik nr 10
– załacznik nr 11
– załącznik nr 12
– załącznik nr 13
– załącznik nr 14_1
       – załącznik nr 14_2
– załącznik nr 14_3
– załacznik nr 15_1
– załącznik nr 15_2
– załącznik nr 16
– załącznik nr 17
– załącznik nr 18
– dotyczy załącznika nr 15 cd – załącznik nr 15_3
– dotyczy załącznika nr 15 cd – załącznik nr 15_4
– odpowiedzi na zapytania
– odpowiedzi na zapytania 2
– wyniki


Nr 15/ZP/2015 – Dostawa artykułów spożywczych

– ogłoszenie             Zamieszczono: 9.06.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
–  wyniki

Nr 14/ZP/2015 – Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych
– ogłoszenie             Zamieszczono: 18.05.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– załącznik nr 7
– załącznik nr 8
– załącznik nr 9
– załącznik nr 10
– załącznik nr 11
– załącznik nr 12
– załącznik nr 13
– załącznik nr 14_1
– załącznik nr 14_2
– załącznik nr 14_3
– załącznik nr 15_1
– załącznik nr 15_2
– załącznik nr 15_3
– załącznik nr 15_4
– odpowiedzi na zapytania
– zmiana formularza z załącznika nr 1
– zmiana formularza z załącznika nr 4
– załącznik 16
– załącznik 17
– załącznik 18
– Uwaga: zmiana terminu składania ofert
– ogłoszenie: informacja o zmianie termonu składania ofert
– odpowiedzi na zapytania 2
– unieważnienie przetargu


Nr 13/ZP/2015 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku
– ogłoszenie            Zamieszczono: 06.05.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– odpowiedzi na zapytania
– odpowiedzi na zapytania 2
– uwaga – uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia
– zestawienie ofert
– wyniki

Nr 12/ZP/2015 – Dostawa środków kontrastowych

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 30.04.2015r.
– siwz
– załącznik nr 1

– załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– uwaga – zmiana treści SIWZ
– zmiana terminu składania ofert
– wyniki

Nr 11/ZP/2015 – Dostawa implantów kostnych do zabiegów urazowych i ortopedycznych

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 22.04.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1

10/ZP/2015 – Dostawa  laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 22.04.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3

– załącznik nr 4
– odpowiedzi na zapytania
– dotyczmy omyłki pisarskiej w SIWZ
– wyniki


Nr 09/ZP/2015 – Dostawa środków kontrastowych

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 17.04.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3

– załącznik nr 4
– wyniki

Nr 08/ZP/2015 – Dostawa bielizny pościelowej

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 07.04.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3

– załącznik nr 4
– wyniki

Nr 07/ZP/2015 – Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 02.04.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3

Nr 06/ZP/2015 – Dostawa pieczywa

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 26.03.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
Nr 05/ZP/2015 – Dostawa paliw płynnych

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 25.03.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1_1
        – załącznik nr 1_2
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – zapytania 1

        – unieważnienie postępowania

Nr 04/ZP/2015 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 05.03.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 5
        – załącznik nr 6
        – zapytania 1
        – zapytania 2

        – wyniki

Nr 03/ZP/2015 – Dostawa bielizny operacyjnej

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 16.02.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – informacja o logo
        – wyniki

Nr 02/ZP/2015 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 12.02.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1

        – wyniki

Nr 01/ZP/2015 – Dostawa paliw płynnych

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 10.02.2015r.
– siwz
        – załącznik nr 1_1
        – załącznik nr 1_2
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – zapytania 1

Nr 29/ZP/2014 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
– ogłoszenie             Zamieszczono: 30.12.2014r.
– siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2

        – załącznik nr 3
        – wyniki
Nr  28/ZP/2014 – Dostawa bielizny operacyjnej

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 26.11.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1

        – unieważnienie postępowania

 
Nr  27/ZP/2014 – Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala i członków ich rodzin
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 28.10.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – SIWZ (wersja edytowalna)

        – wyniki

Zapytanie ofertowe – Zakup serwera z oprogramowaniem
        – treść zapytania ofertowego             Zamieszczono: 06.10.2014r.
        – zapytania1
        – uwaga: zmiana terminu składania ofert na dzień 17.10.2014 g. 10:00

        – wyniki

Nr  26/ZP/2014 – Dostawa materiałów opatrunkowych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 19.09.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – zapytania 2

        – wyniki

Nr  25/ZP/2014 – Dostawa płynów infuzyjnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 17.09.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1

        – wynik

Nr  24/ZP/2014 – Dostawa płynów infuzyjnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 02.09.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – zapytania 2
        – wyniki
Nr  23/ZP/2014 – Dostawa materiałów opatrunkowych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 06.08.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – zapytania 2

        – wyniki

Nr  22/ZP/2014 – Dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 06.08.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 1A
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania
        – wyniki

 

 

Nr  21/ZP/2014 – Dostawa paliw płynnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 06.08.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3

        – unieważnienie postępowania

Nr  20/ZP/2014 – Dostawa drobiu świeżego
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 28.07.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4

        – wyniki

Nr  19/ZP/2014 – Dostawa paliw płynnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 23.07.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – zapytania

 

 

Nr  18/ZP/2014 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 08.07.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4

        – wyniki

Przetarg otwarty ofertowy  na wynajem lokalu użytkowego na terenie Szpitala na działalność handlową

        – ogłoszenie             Zamieszczono: 02.07.2014r.

Nr  17/ZP/2014 – Dzierżawa sprzętu do badań w serologii transfuzjologicznej wraz z dostawą odczynników
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 30.06.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 5
        – zapytania

        – wyniki

Nr  16/ZP/2014 – Dostawa materiałów biurowych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 16.06.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 5
        – załącznik nr 6

        – wyniki

Nr  15/ZP/2014 – Dostawa artykułów spożywczych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 10.06.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4

        – wyniki

Dialog techniczny – Badania serologiczne
        – Dialog techniczny             Zamieszczono: 28.05.2014r.

Dialog techniczny został zakończony 10.06.2014

 
Nr  14/ZP/2014 – Dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 17.06.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 1A
        – załącznik nr 1B
        – zapytania
        – zapytania

        – unieważnienie postępowania

Nr  13/ZP/2014 – Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i obuwia
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 26.05.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – zapytania 2
        – zestawienie ofert otwartych część 1część 2
        – wyniki
Nr  12/ZP/2014 – Ochrona mienia i monitoring
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 21.05.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – zapytania 2

        – wyniki

Nr  11/ZP/2014 – Dostawa materiałów opatrunkowych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 17.06.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania
        – zestawienie
        – wyniki

        – wyniki do pakietu VIII

Nr  10/ZP/2014 – Dostawa implantów kostnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 28.04.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – zapytania

        – wyniki

Nr  9/ZP/2014 – Dostawa antybiotyków
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 10.04.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4

– zapytania 1

        – zapytania 2
        – wyniki

Nr  8/ZP/2014 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 09.04.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 5
        – załącznik nr 6
        – zapytania 1

        – wyniki

Nr  7/ZP/2014 – Dostawa heparyn
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 09.04.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4

        – wyniki

 
Nr  6/ZP/2014 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 09.04.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – wyniki
Nr  5/ZP/2014 – Dostawa paliw płynnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 24.03.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1.1
        – załącznik nr 1.2
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – zapytania1

        – wyniki

Nr  4/ZP/2014 – Dostawa materiałów szewnych
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 20.02.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – zapytania 1
        – wyniki
Nr  3/ZP/2014 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 12.02.2014r.
        – siwz
        – załącznik nr 1
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 3
        – załącznik nr 4
        – załącznik nr 5
        – załącznik nr 6
        – zapytania 1
        – zapytania 2

        – unieważnienie postępowania

Nr  2/ZP/2014 – Dostawa mięsa i wędlin
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 03.02.2014r.
         – siwz
         – załącznik nr 1
         – załącznik nr 2
         – załącznik nr 3
         – załącznik nr 4

         – wyniki

Nr  1/ZP/2014 – Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
        – ogłoszenie             Zamieszczono: 08.01.2014r.
         – siwz
         – załącznik nr 1
         – załącznik nr 2
         – załącznik nr 3
         – załącznik nr 4
         – zapytania
         – zapytania 2
         – zapytania 3
         – wyniki

Artykuł został stworzony przez:

Skip to content