Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny SZPITALA do pobrania w formie pdf 

Część 1      Część 2     Część 3    Część 4      Część 5

Struktura Organizacyjna SZPITALA

Regulamin Organizacyjny CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO do pobrania w formie pdf 

Zmiana w regulaminie wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 9/2020 z 29.01.2020 – Zarządzenie nr 9

Zmiana w regulaminie wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 z 17.04.2020 – Zarządzenie nr 40

Zarządzenie  nr 73/2022  z dnia 21.04.2022  Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie

Zarządzenie nr 150/2022 w sprawie przyznawania stypendium

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów

Zarządzenie nr 177/2022 w sprawie monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu

Zarządzenie 180/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Wynagradzania

Zarządzenie 5/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Szpitala Powiatowego

Artykuł został stworzony przez:

Skip to content