Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie - kadencja w latach 2018 do 2023

Lp. Nazwisko i Imię Reprezentant
1. Brewka Julian Przewodniczący Rady Społecznej, Starostwo Powiatowe Złotów
2. Fidurski Wiesław Przedstawiciel Wojewody
3. Sameć Małgorzata Przedstawiciel Rady Powiatu Złotowskiego
4. Agnieszka Jęsiek Barabasz Gmina Złotów miejska
5. Przybylski Ryszard Gmina Okonek
6. Kopeć Bernadeta Gmina i Miasto Krajenka
7. Bulawa Jan Złotów Gmina wiejska
8. Siwak Janusz Gmina i Miasto Jastrowie
9. Cybulski Kazimierz Gmina Tarnówka
10. Gryczyło Czesław Gmina Zakrzewo
11. Polak Danuta Jadwiga Gmina Lipka

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.